Diễn biến ca bệnh theo ngày

Thống kê ca nhiễm các khu vực

Tổng hợp số liệu các khu vực

Khu vực Ca nhiễm
(cộng dồn)
Tử vong
(lũy kế)
Khỏi bệnh
(lũy kế)
Đang điều trị
(hiện tại)
F1
(hiện tại)
F2
(hiện tại)
Nguy cơ
(hiện tại)